Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów zawierających informacje potwierdzające spełnianie parametrów wymaganych w SIWZ dla produktów zaproponowanych w ofercie. Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym terminie. Niestety, niektóre z nich zawierają jedynie pieczątkę firmową oraz imienną wykonawcy. Nie zostały one podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy (nie zawierają żadnego podpisu), inne odnoszące się do jednej pozycji, ale składające się z kilku stron, zostały podpisane na jednej stronie (pierwszej lub środkowej). Termin na dokonanie uzupełnienia dokumentów upłynął.

Czy zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę z postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?