Czy wyjście mieszkańca DPS może być ograniczone z powodu niestosowania się przez tego mieszkańca do zasad zgłaszania wyjść poza teren DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wyjście mieszkańca DPS może być ograniczone z powodu niestosowania się przez tego mieszkańca do zasad zgłaszania wyjść poza teren DPS, określonych na podstawie postanowień art. 55 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej?

Jakie konsekwencje niesie dla mieszkańca dps naruszenie zasad wyjść poza teren dps, określonych na podstawie postanowień art. 55 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej i jakie narzędzia posiada dps w celu egzekwowania od mieszkańca tych zasad?

Czy zasady wyjść poza teren dps, określone na podstawie postanowień art. 55 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej mogą przewidywać inne ograniczenia wyjść mieszkańca poza te, które określa art. 55 ust. 2b-h ustawy o pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX