Czy wyjaśnienia są poprawne, jeśli wykonawca odpowiedział, że pomylił się i niepotrzebnie wpisał swoją nazwę, oraz że prawidłowo powinna widnieć w tym polu nazwa producenta X?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wymagał wskazania nazwy, typu, modelu, kodu producenta dla zaoferowanego urządzenia. Dodatkowo należało uzupełnić kolumnę zawierającą parametry ofertowane (odnoszącą się ściśle do wskazanych w kolumnie obok parametrów minimalnie wymaganych. Zamawiający zastrzegł, że wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn.: Parametry oferowane muszą pozwolić zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu. Wykonawca podał nazwę, typ, model, kod producenta oraz uzupełnił informacje o parametrach oferowanych. Podczas oceny oferty zamawiający podjął wątpliwości ponieważ jako producenta wykonawca wpisał swoją nazwę, a kod i model wskazują na zupełnie inny podmiot. Wykonawca faktycznie poza sprzedażą zajmuje się także produkcją urządzeń. Zamawiający wezwał do wyjaśnień na podst. art. 223 ust. 1 p.z.p. Wykonawca odpowiedział, że się pomylił i niepotrzebnie wpisał swoją nazwę, a prawidłowo powinna widnieć w tym polu nazwa producenta X, która to faktycznie uzupełnia się ze wskazanym w ofercie typem/modelem/kodem.

Czy takie wyjaśnienia są poprawne i oferta nie podlega odrzuceniu?

Czy może stanowią negocjację oferty i należy ją odrzucić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX