Czy wygaśnięcie długu wskutek likwidacji generuje przychód?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka, wobec której zobowiązanie ma osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zostanie zlikwidowana.

Czy w takiej sytuacji powstanie przychód po stronie osoby prowadzącej działalność gospodarczą w kwocie niezapłaconego zobowiązania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX