Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona co rok dostawała 2 500 zł z tytułu dzierżawy gruntu innej osobie. Był to jedyny jej dochód. W miesiącu grudniu 2016 r. otrzymała jednorazowo kwotę z dzierżawy za 15 lat z góry i wynosiła ona 37 500 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset zł).

Jak potraktować ten dochód?

Jaki wpływ ten dochód ma na uprawnienia do przyznanych świadczeń rodzinnych?

Czy będzie miał wpływ na dochód uzyskany w okresie zasiłkowym 2017/2018?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację