Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy spółki cywilnej w 1994 r. zakupili, za fundusze dorobkowe, grunt od osoby fizycznej. Akt notarialny został sporządzony na wspólników spółki jako osoby fizyczne. Spółka cywilna przyjęła nieruchomość do środków trwałych. Spółka cywilna w 1996 r. zakupiła budynek z placem od podmiotu gospodarczego. Na podstawie faktury wystawionej na spółkę cywilną spółka przyjęła nieruchomości do środków trwałych. Akt notarialny został sporządzony na wspólników spółki jako osoby fizyczne. W 2001 r. spółka cywilna przekształciła się w spółkę jawną. Obecnie wspólnicy spółki jawnej chcą uregulować sprawy związane z przeniesieniem własności nieruchomości na spółkę jawną, ponieważ w aktach notarialnych są wskazani wspólnicy spółki, ale jako osoby fizyczne. W związku z zaistniałą sytuacją spółka wystąpiła o interpretację indywidualną w sprawie wniesienia nieruchomości. Uzyskano odpowiedź w tym zakresie, która wskazuje na konieczność sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości spółce jawnej przez jej wspólników. Zostanie też dokonane prawne przeniesienie własności ze wspólników jako osoby fizyczne na rzecz spółki jawnej przed notariuszem. Zostanie również zmieniona umowa spółki poprzez wniesienie aportem do spółki wyżej wymienionych nieruchomości, przez co zwiększą się udziały poszczególnych wspólników w spółce.

Czy koszty opłat notarialnych i opłat sądowych związanych z przeniesieniem prawnym własności nieruchomości oraz opłat związanych ze zmianą umowy spółki powinny zwiększyć wartość początkową tych nieruchomości, skoro były one już przyjęte do środków trwałych spółki w latach 90?

Czy też można ująć te opłaty jako koszt jednorazowy w miesiącu jego poniesienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?