Czy wydatki związane z relokacją rodziny do kraju, w którym wykonywane jest zlecenie, stanowią koszt uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca w ramach umowy z usługodawcę podejmuje się wykonywać zadanie na jego rzecz w USA przez okres ok jednego miesiąca. Usługodawca w ramach umowy zobowiązuje się do zwrotu kosztów przelotu i pobytu rodziny – żony i dzieci. Koszty te mają być refakturowane.

Czy udokumentowane koszty podlegające refakturowaniu związane z przelotem i zakwaterowaniem członków rodziny można bezpiecznie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX