Czy wydatki z tytułu utworzenia i funkcjonowania biura sprzedaży powinny być kwalifikowane jako koszt bezpośrednio związany z... - OpenLEX

Czy wydatki z tytułu utworzenia i funkcjonowania biura sprzedaży powinny być kwalifikowane jako koszt bezpośrednio związany z przychodem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Morska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozliczyć podatkowo koszt biura sprzedaży w spółce deweloperskiej?

Spółka buduje budynek mieszkalny i dział handlowy doprowadza do podpisania umowy z nabywcą mieszkania. Nabywcy wpłacają zaliczki na poczet mieszkań, ale końcowe przeniesienie własności nastąpi dopiero w dniu ostatecznego rozliczenia. Przeniesienie prawa własności mieszkań rozpocznie się w grudniu 2012 r.

W celu usprawnienia sprzedaży spółka przygotowała biuro sprzedaży, w skład kosztów którego wchodzą w szczególności: wyposażenie (np. kanapy, lampy), sprzątanie biura, adaptacja pomieszczenia na biuro sprzedaży, aranżacja biura sprzedaży, koszty związane z utrzymaniem biura sprzedaży.

Czy koszty te można potraktować jako koszty bezpośrednio związane z przychodem i zaewidencjonować w koszty proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów tzn. począwszy od grudnia 2012 r., czy jako inne koszty niż bezpośrednio związane z przychodem i zaewidencjonować w dacie poniesienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?