Czy wydatki z tytułu leasingu samochodu (szkoła jest leasingobiorcą) przeznaczonego do dowożenia uczniów do szkoły będącej szkołą publiczną prowadzoną przez osobę fizyczną mieszczą się w wydatkach z art. 35 u.f.z.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydatki z tytułu leasingu samochodu (szkoła jest leasingobiorcą) przeznaczonego do dowożenia uczniów do szkoły będącej szkołą publiczną prowadzoną przez osobę fizyczną mieszczą się w wydatkach z art. 35 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) - dalej u.f.z.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX