Czy wydatki poniesione na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych mogą być finansowane z kredytu inwestycyjnego na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny zawartej na podatnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydatki poniesione na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych mogą być finansowane z kredytu inwestycyjnego na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny zawartej na podatnika? Rolnik złożył wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym i jako potwierdzenie poniesionych wydatków załączył umowę kredytu inwestycyjnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX