Czy wydatki poniesione na rzecz rady pracowniczej stanowią koszty uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorstwo państwowe może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów następujące wydatki ponoszone w zwiazku z funkcjonowaniem w tym przedsiębiorstwie rady pracowniczej: koszty sprzętu komputerowego zakupionego dla członków rady pracowniczej, usługi czynszu za pomieszczenia, gdzie urzędują/spotykają się członkowie rady pracowniczej, koszty reprezentacji dotyczące rady pracowniczej, zwroty kosztów podróży służbowych na zgromadzenia rady pracowniczej (diety, transport, hotele), wynagrodzenie pracownika sekretariatu rady pracowniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX