Czy wydatki na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych muszą być dokumentowane? - OpenLEX

Czy wydatki na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych muszą być dokumentowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r.

PYTANIE

Dodatek węglowy. Gmina w związku z obsługą zadania - dodatek węglowy, na koszty obsługi otrzymuje 2% od kwoty wypłaconych świadczeń.

Czy wydatki na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych muszą być dokumentowane?

Czy kwota 2% mimo jej niewykorzystania na np. wynagrodzenia, programy, papier, itp. pozostaje w budżecie gminy, czy podlega zwrotowi do UW po zakończeniu realizacji zadania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX