Czy wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, może zostać uregulowany ze środków innych niż zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego JST?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 21 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Romaniuk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Czy wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (art. 263 u.f.p), dotyczący zadania inwestycyjnego, może zostać uregulowany (wydatkowany) ze środków innych niż zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego JST?

Jednostka organizacyjna dokonała zapłaty za fakturę dotyczącą wydatku ujętego w wykazie 9 czerwca (termin płatności 22 czerwca) po czym 10 czerwca zawnioskowała do organu o przelew środków potrzebnych na zapłatę ww. faktury. Organ 10 czerwca wykonał przelew z subkonta, na którym gromadzi się środki na niewygasające wydatki celem zapłaty przez jednostkę organizacyjną za ww. fakturę, która de facto została już zapłacona 9 czerwca. Teoretycznie można by uznać, że nastąpiło tzw. refinansowanie.

Czy jest to dopuszczalne w myśl art. 263 u.f.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX