Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ocenie inwestora wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie przepustu na rowie przydrożnym, pod projektowanym zjazdem z drogi powiatowej do nieruchomości, na której projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny nie podlega opłacie skarbowej, bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o.o.s., nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Pojęcie "budownictwa mieszkaniowego", o którym mowa w powołanym przepisie, należy ustalać na podstawie przepisów ustawy p.b. oraz przebudowę, a także prace polegające na montażu i remoncie budynków mieszkalnych wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi zapewniającymi właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego. W świetle powyższego, jeżeli budynek jednorodzinny będzie służył wyłącznie celom mieszkaniowym, wówczas wyłączeniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej podlega dokonanie wszelkich czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń (pozwoleń) w postępowaniach związanych z budową tego budynku wraz z urządzeniami budowlanymi. Bezpośrednio związane z budownictwem mieszkaniowym są również urządzenia techniczne związane z budynkiem mieszkalnym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Do takich urządzeń należy również zaliczyć zjazd do nieruchomości, ponieważ jest on związany z budynkiem mieszkalnym, zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Aby wykonać zjazd, należy również wykonać przepust – co w przedmiotowej sytuacji wynika wprost z decyzji zarządcy drogi zezwalającej na lokalizację zjazdu.

Czy wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie przepustu na rowie przydrożnym, pod projektowanym zjazdem z drogi powiatowej do nieruchomości, na której projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, podlega opłacie skarbowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację