Czy wydanie decyzji ZRID przez organ I instancji dla drogi, która nie jest przeznaczona dla ruchu kołowego i niedołączenie decyzji konserwatora zabytków na rozbiórkę obiektów objętych w decyzji ZRID rozbiórką jest naruszeniem prawa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzją ZRID może zostać objęty zakres robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej?

Droga nie jest przeznaczona dla ruchu kołowego, tylko jest deptakiem. Znajduje się w centrum miasta na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Do wniosku o pozwolenia na budowę inwestor dostarczył opinię konserwatora zabytków. Natomiast nie dołączył decyzji konserwatora na rozbiórkę budynków, które ww. decyzją ZRID mają zostać rozebrane.

Czy wydanie decyzji ZRID przez organ I instancji dla drogi, która nie jest przeznaczona dla ruchu kołowego i niedołączenie decyzji konserwatora zabytków na rozbiórkę obiektów objętych rozbiórką decyzji ZRID jest naruszeniem prawa?

Przedmiotem inwestycji objętej decyzją ZRID ma być położenie nawierzchni asfaltowej pokrywającej historyczny bruk, częściowo zniszczoną nawierzchnię z trylinki, bardzo zniszczone chodniki z płyt betonowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX