Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał spółce w lipcu na wniosek współwłaściciela budynku, w którym ma siedzibę spółka, decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności do 31 grudnia, dot. obowiązku przeprowadzenia prac związanych z elewacją tego budynku z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia. Spółka złożyła odwołanie, które nie zostało uwzględnione. Złożono skargę do WSA, której termin rozpatrzenia nie jest znany.

Czy zachodzi tu przesłanka wyłonienia wykonawcy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację