Czy wydana decyzja o warunkach zabudowy jest wystarczającą przesłanką do nabycia nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzja lokalizacyjna (na podstawie ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984) - dalej u.t.k.) zatwierdziła podział geodezyjny pewnych działek i wydzielone ich części stały się własnością Skarbu Państwa. Właściciele tych nieruchomości gruntowych zwrócili się z wnioskiem o wykup pozostałych części na podstawie posiadanej decyzji o warunkach zabudowy.

Czy wydana decyzja o warunkach zabudowy jest wystarczającą przesłanką do nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 9t ust. 2 u.t.k. w sensie "prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX