Czy wydając decyzję w sprawie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi na wniosek Wód Polskich starosta powinien uznać za stronę wnioskodawcę i osobę fizyczną, która widnieje w ewidencji gruntów i w księdze wieczystej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydając decyzję w sprawie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi na wniosek Wód Polskich starosta powinien uznać za stronę postępowania wnioskodawcę i osobę fizyczną, która nadal widnieje w ewidencji gruntów i w księdze wieczystej?

Wniosek został poprzedzony wydaniem decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu w sentencji, której stwierdzono, że działki pod wodami płynącymi stały się własnością właściciela wody (Skarbu Państwa). Decyzja w sprawie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami jest decyzją deklaratoryjną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX