Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wyrok Sądu Pracy w sprawie podwyższenia renty byłego funkcjonariusza Służby Więziennej, zmieniający decyzję Biura Emerytalnego, może być uchylony przez to biuro, na podstawie kolejnego Orzeczenia Komisji Lekarskiej MSWiA, chociaż w tej samej sprawie, dotyczącej nie uznania inwalidztwa za związane ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, Sąd Pracy zajął odmienne zdanie?

Komisja Lekarska nadal twierdzi inaczej, gdyż, nie jest zobowiązana wyrokami sądów (sądy wg. przepisów dot. Komisji Lekarskich podległych MSW, sprawują nadzór nad Komisjami).

Czy w tym świetle organ administracji państwowej - Biuro Emerytalne CZSW, powinno opierać się na prawomocnym wyroku sądu, wydanym wcześniej w tej samej sprawie, czy na nowym orzeczeniu, nadal sprzecznym z wcześniej wydanym wyrokiem?

Czy dla Biura Emerytalnego podstawą decyzji powinien być wcześniejszy wyrok sądu, czy nowe orzeczenie komisji lekarskiej - sprzeczne z wcześniejszym wyrokiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?