Czy wydając decyzję można przyznać zasiłek jak i odmówić dodatku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydając decyzję można w jednej przyznać zasiłek i odmówić dodatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX