Czy wydać postanowienie o wznowieniu postępowania i wezwać do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji o wysokość dochodu męża?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani pobiera świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2022/2023. W sierpniu 2023 r. złożyła wniosek na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. Z analizy dokumentów wynika, iż mąż prowadzi działalność gospodarczą od kwietnia 2022 r. W dniu wydawania decyzji na okres 2022/2023 Pani nie poinformowała o tym fakcie.

Co teraz powinniśmy zrobić?

Czy wydać postanowienie o wznowieniu postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. i wezwać stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dochodu za maj 2022 r.?

A co w przypadku, jeśli pomimo wezwania strona nie dostarczy wymaganego dokumentu?

Czy bez wymaganego dokumentu możemy żądać od strony zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX