Czy wydać odmowę wszczęcia postępowania o zwolnienie z odpłatności za DPS, pomimo wydanego wcześniej umorzenia? - OpenLEX

Czy wydać odmowę wszczęcia postępowania o zwolnienie z odpłatności za DPS, pomimo wydanego wcześniej umorzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan złożył wniosek o całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt matki w DPS.

Została wydana decyzja odmowna, od której się odwołał, a SKO ją uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia. W międzyczasie, Pan złożył kolejny wniosek o zwolnienie z odpłatności.

Zostało wydane umorzenie postępowania, od którego odwołał się, a SKO je uchyliło i przekazało po ponownego rozpatrzenia, w uzasadnieniu sugerując, że należy wydać odmowę wszczęcia postępowania.

Czy wydać odmowę wszczęcia postępowania o zwolnienie z odpłatności za DPS, pomimo wydanego wcześniej umorzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX