Czy wydać decyzję zmieniającą z art. 106 ust. 5 u.p.s. i zmienić kwotę opłaty zstępnej za DPS, czy umorzyć postępowanie i na... - OpenLEX

Czy wydać decyzję zmieniającą z art. 106 ust. 5 u.p.s. i zmienić kwotę opłaty zstępnej za DPS, czy umorzyć postępowanie i na jakiej podstawie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 r. wydana była decyzja ustalająca opłatę zstępnej za pobyt ojca w DPS - decyzja prawomocna. Organ w XI/2019 wszczął postępowanie z art. 106 ust. 5 u.p.s., aby zmienić ww. decyzję od X.2019 r. z uwagi na zmianę sytuacji dochodowej zstępnej (nadal przekracza 300% kryterium dochodowego).

Od decyzji zmieniającej Pani wnosiła dwukrotnie odwołanie, gdzie SKO za każdym razem uchylało i dawało do ponownego rozpatrzenia. Organ do 1.01.2021 r. nie zawarł umowy (zstępna nie wyraża zgody).

Czy obecnie organ po dniu 01.01.2021 r. może wydać decyzję zmieniającą z art. 106 ust. 5 u.p.s., jeżeli było wszczęte postępowanie w 2019 r. i uwzględnić zmianę dochodową od X/2019 i zmienić kwotę opłaty zstępnej od dnia X/2019 r., skoro z mocy ustawy ww. decyzja prawomocna wygasła, czy ustalić decyzją wysokość opłaty od dnia 01.01.2021 r., a co z ww. wszczętym postępowaniem w sprawie zmiany z 2019 roku, czy umorzyć postępowanie i na jakiej podstawie?

Nadmienia się, że organ prowadził postępowanie, aby do dnia 01.01.2021 r. zawrzeć umowę ze zstępną. Nie doszło do zawarcia umowy. Brak zgody zstępnej na podpisanie umowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX