Czy wydać decyzję potwierdzającą prawo do ubezpieczenia osobie, która opuściła zakład karny i trafiła na izbę przyjęć szpitala?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba opuściła zakład karny w dniu 13 marca br. i trafiła na izbę przyjęć szpitala, gdzie przebywała do 14.03.2020 r.

Następnie w dniu 20.03.2020 r. zarejestrowała się jako osoba bezrobotna. Szpital wystąpił z wnioskiem o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków publicznych na te 2 dni.

Czy po opuszczeniu zakładu karnego miał ubezpieczenie zdrowotne, czy wydać decyzję potwierdzającą prawo do ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX