Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie ustawy o systemie oświaty w tutejszym OPS prowadzone jest postępowanie w sprawie przyznania prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego dla uczniów na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Organ zebrał materiał dowodowy, z którego wynika, iż kilka rodzin przekracza kryterium dochodowe, dlatego decyzja będzie wydana na niekorzyść strony.

Jak w tej sytuacji, powinien postąpić organ, mając na uwadze art. 15zzs ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Czy pozostawić postępowanie na etapie wyliczenia dochodu rodziny?

Czy przygotować zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wysłać do strony?

Czy wydać decyzję odmowną?

Czy w jakikolwiek sposób (telefoniczny lub pisemny) poinformować stronę o zaistniałej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?