Czy wydać decyzję odmowną dla ojca, który później złożył wniosek, a matce przyznać świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 22 u.p.p.w.d.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r.

PYTANIE

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej dwukrotnego złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na te same dzieci i na ten sam okres przez różnych wnioskodawców, tj. rodziców dzieci.

W dniu 10.05.2021 r. matka złożyła wniosek o ustalenie prawa do powyższego świadczenia na okres zasiłkowy 2021/2022 na dzieci X i Y. Następnie w dniu 14.05.2021 r. ojciec również złożył wniosek na ww. dwójkę dzieci.

Jakie kroki tutejszy Organ powinien podjąć w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie?

Czy wydać decyzję odmowną dla ojca, który później złożył wniosek, a matce przyznać świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 22 u.p.p.w.d.?

Czy wydać ojcu postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 61 par. 1a k.p.a.?

Z akt sprawy nie wynika, że małżonkowie są w trakcie rozwodu, wręcz przeciwnie z informacji uzyskanej telefonicznie od wnioskodawcy wniosek złożony przez ojca był złożony przez pomyłkę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX