Czy wydać decyzję objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków publicznych na okres 90 dni na wniosek szpitala?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał wniosek szpitala o objęcie Pana ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków publicznych na okres 90 dni.

Pan został przyjęty w trybie nagłym w październiku 2023 r. Z informacji, jakie pozyskał pracownik socjalny tutejszego OPS w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego z rodziną, z którą tworzy wspólne gospodarstwo domowe wynika, iż Pan zmarł w listopadzie tego roku, nie kwalifikuje się do objęcia go ww. świadczeniem, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.

Co w takiej sytuacji należałoby zrobić, jaką procedurę zastosować?

Czy skoro osoba nie żyje, to przecież nie jest zasadne wydanie jej decyzji, z drugiej strony o ubezpieczenie zawnioskował szpital?

Jak należy więc postąpić, czy wydać decyzję (komu?) czy też pismo informujące, że Pan X nie kwalifikuje się do objęcia go ww. świadczeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX