Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba posiada zobowiązania względem Ośrodka Pomocy Społecznej w tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 1.000,00 zł. Zobowiązania te jednak z uwagi na upływ czasu przedawniły się. Obecnie klient złożył podanie o umorzenie ww. nienależnie pobranych świadczeń.

Czy organ może wydać decyzję o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń (zachodzą ku temu przesłanki określone w ustawie), które są przedawnione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację