Czy wydać decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Beneficjent złożył wniosek 2.02.2021 r. na świadczenie wychowawcze. Od 1.06.2021 r. nasz organ przyznał świadczenia i wypłacił za m-c czerwiec 2021 r., 500,00 zł na jedno dziecko, okazało się, że zachodzi koordynacja od 1.06.2021 r., wstrzymano wypłatę świadczeń od 1.07.2021 r. na prośbę beneficjenta.

Przekazano dokumenty do WUW, wystawiono decyzję uchylającą. Po roku przyszła informacja o przyznaniu świadczenia w formie dodatku dyferencyjnego od 1.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 r. w wysokości 52,00 zł.

Co z wypłaconym świadczeniem 500,00 zł za czerwiec 2021 r. przez nasz organ?

Czy wydać decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX