Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy działalności w formie spółki cywilnej w której jest 3 wspólników. Przy zawarciu umowy spółki cywilnej jeden ze wspólników wniósł aktem notarialnym wkład do majątku spółki cywilnej w postaci nieruchomości. Od tego wkładu opłacił PCC w wysokości 0.5% wartości tej nieruchomości. Po upływie 6 lat wspólnik, który wniósł wkład do majątku spółki cywilnej w postaci nieruchomości, chce wycofać ten wkład czyli chce tą samą nieruchomość przenieść z powrotem do majątku osobistego.

Czy powstały przychód będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z zmianami jakie mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2015 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czy z tego tytułu wystarczy, że ów wspólnik opłaci PCC w wysokości 0.5% wartości nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?