Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 30 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2016 r.

PYTANIE

W firmie zbierającej odpady przemysłowe doszło do rozszczelnienia pojemnika z odpadem płynnym 09 01 02*. Powstały wyciek został zabezpieczony sorbentem, który następnie, w kodzie 15 02 02*, został przekazany do unieszkodliwienia. Wyciek spowodował zmniejszenie ilości odpadu 09 01 02* w magazynie. Przekazując odpad do końcowego odbiorcy, firma może potwierdzić KPO tylko na ilość faktycznie przekazaną. W efekcie zostaje w ewidencji odpadów 0,05 Mg 09 01 02*.

Jak należy postąpić, aby organ kontrolujący zakład nie odniósł mylnego wrażenia, że te 0,05 Mg odpadu 09 01 02* zostało niewłaściwie zagospodarowane, wywiezione do lasu itp.?

Czy wystarczy wewnętrzny protokół ze zdarzenia - rozlania substancji i zabezpieczenia jej sorbentem?

Jak to odnotować w KEO dla 09 01 02*?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację