Czy wycieczka szkolna może być opłacana ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych, czyli cele statutowe szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole jest utworzony rachunek dochodów własnych, dochody na tym rachunku gromadzone są między innymi z następujących źródeł: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, a przeznaczone są między innymi na cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę lub na inne cele statutowe szkoły. Czy kierownika wycieczki, który wpłacił na konto rachunku dochodów własnych środki finansowe zebrane od rodziców uczniów w celu opłaty na rzecz firmy, która organizuje wycieczkę można uznać za darczyńcę tych celowych wpłat? Czy wycieczka szkolna może być opłacana ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych, czyli cele statutowe szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX