Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2015 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Czy spółka cywilna prowadząca pełną rachunkowość prawidłowo wycenia roboty w toku w trakcie roku?

Księgowanie odbywa się na koncie zespołu 4 i RZIS porównawczy. Faktury kosztowe księgowane są na 4, na koniec miesiąca wycenia się w drodze inwentaryzacji materiały, które dotyczą jeszcze niezafakturowanych prac (wycena w wysokości materiałów bezpośrednich) i księguje Wn konto 600 Roboty w toku, Ma konto 490 Rozliczenie kosztów. W tym samym miesiącu materiały na konto 600 z poprzednich miesięcy (dotyczące prac, które zostały zafakturowane) księguje się Wn konto 490, Ma konto 600.

Czy w takiej sytuacji saldo Wn konta 490 jest przenoszone na konto zespołu 7 Koszt sprzedanej produkcji przemysłowej i stanowi koszt podatkowy?

Czy wycena w trakcie roku jest konieczna dla ustalania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?