Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wybrana metoda bilansowa rozliczania różnic kursowych jest obowiązująca w kolejnych latach, jeśli w pierwszym roku sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta?

Spółka z o.o. została zawiązana w 27.10.2015 r. i 3.11.2015 r. poinformowała władze skarbowe o wyborze bilansowej metody rozliczania różnic kursowych. Spółka stosuje rok obrotowy z dniem bilansowym 30 czerwca. Pierwszy niepełny rok podatkowy zakończył się 30.06.2016 r. i za ten pierwszy rok sprawozdanie spółki nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Za ten rok spółka rozliczyła różnice kursowe metodą bilansową. W kolejnym roku 2016/2017 spółka nie poinformowała po raz kolejny o wyborze metody bilansowej i rozliczała różnice metoda bilansową. Sprawozdanie za rok 2016/2017 będzie poddane badaniu biegłego.

Czy dokonane pierwotnie zawiadomienie odniosło skutek na okres trzyletni wobec braku badania przez biegłego w pierwszym roku? Czy dokonane zawiadomienie o wyborze metody bilansowej w pierwszym roku odniosło skutek dla 3 lat obrachunkowych wobec faktu braku badania za pierwszy rok? Czy aby zastosować metodę bilansową należało ponownie poinformować władze skarbowe o wyborze metody bilansowej w pierwszym miesiącu roku 2016/2017?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?