Czy wybór pracownika do organu samorządowego jakim jest zarząd powiatu powoduje automatyczne rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zastępca dyrektora zatrudniony w muzeum na czas nieokreślony został starostą.

Czy umowa rozwiązuje się automatycznie, czy obecny starosta powinien wystąpić o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX