Czy wszelkie przekazywane darowizny przez fundację, które jednocześnie dotyczą jej zadań statutowych, podmiot ma prawo uznać za pozostałe koszty operacyjne dotyczące działalności statutowej fundacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy fundacja prowadząca działalność statutową oraz gospodarczą, przekazująca darowizny w ramach realizowanych zadań statutowych finansowanych z otrzymywanych darowizn od osób fizycznych oraz prawnych, ma prawo traktować te darowizny jako wydatki związane z działalnością statutową obciążające pozostałe koszty operacyjne fundacji?

Fundacja realizuje projekty związane z działalnością statutową, dotyczącą pomocy osobom fizycznym oraz grupom osób fizycznych przebywających na terenie kraju. Realizuje również działania statutowe odbywające się za granicą, polegające na finansowaniu przedsięwzięć, których jest patronem, np. budowa szkół w krajach o utrudnionym dostępie do nauczania. W ramach krajowych projektów fundacja przekazuje darowizny poszczególnym osobom fizycznym, którymi opiekuje się w ramach prowadzonej działalności statutowej, na podstawie zawartych umów z beneficjentami darowizn. W ramach zagranicznych projektów związanych z działalnością statutową, dokonuje przelewów dla zagranicznych kontrahentów zajmujących się realizacją tych projektów na miejscu. Dodatkowo dokonuje przelewów darowizn do innych fundacji działających na terenie kraju, współpracujących przy realizacji tych statutowych projektów zagranicznych.

Czy wszelkie przekazywane darowizny przez fundację, które jednocześnie dotyczą jej zadań statutowych, podmiot ma prawo uznać za pozostałe koszty operacyjne dotyczące działalności statutowej fundacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX