Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy złożenie wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta i wszczęcie postępowania o jakim mowa w art. 50 u.p.p. skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia roszczeń z art. 446 k.c.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?