Czy wszcząć postępowanie w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia odpłatności za pobyt rodzica w DPS? - OpenLEX

Czy wszcząć postępowanie w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia odpłatności za pobyt rodzica w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku 2020 została wydana decyzja dotycząca pełnej odpłatności za pobyt rodzica w DPS.

Decyzja została podjęta, mimo braku wywiadu i wiedzy na temat dochodu Pana. Wezwanie na wywiad powróciło awizowane. Ostatni wywiad z Panem był przeprowadzony w 2015 roku. Pan gospodarował wtedy jako osoba samotna - partnerka z dzieckiem nie mieszkała z Panem. Decyzja o odpłatności została wysłana na ostatni podany przez Pana adres zamieszkania, wróciła do MGOPS awizowana.

W roku 2022 do tutejszego Ośrodka trafił wywiad przeprowadzony z Panem, z którego wynika, że Pan zmienił adres i zamieszkuje z partnerką i ma dwoje dzieci. Gdyby ww. informacje były znane Ośrodkowi w chwili wydawania decyzji Pan byłby zwolniony z odpłatności.

Jakie działania w związku z tą sytuacją możemy podjąć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX