Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na stanie środków trwałych posiada sieci wodociągowe.

Czy wstawienie zasuw na użytkowanej od dawna sieci wodociągowej powoduje zwiększenie wartości sieci w przypadku, gdy wartość zasuw wynosi 2.000 zł, ale koszt ich wstawienia to już 20.000 zł (głównie koszt naprawy nawierzchni asfaltowej, zajęcia pasa drogowego)?

Czy można taki koszt zaliczyć bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej?

Zasuwy są niezbędne do wyłączenia czasowego części sieci np. w związku z awarią.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?