Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna ma 3 współwłaścicieli, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z tytułu współuczestnictwa w udziałach w ww. spółce. Zgodnie z zasadami, każdy wspólnik rozlicza się z ZUS jako osobny płatnik. Ponadto spółka zatrudnia 17 pracowników oraz jedną osobę na podstawie umowy zlecenie (podlegającą pod obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, która nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Czy współwłaściciele spółki jawnej wliczają się do liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30.11.2019 r.?

Czy jeżeli zatrudnienie w spółce nie ulegnie zmianie, wówczas czy spółka od stycznia 2010 r. będzie zobligowana do naliczania zasiłków ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację