Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z koniecznością oznaczania transakcji między podmiotami powiązanymi TP w JPK_VAT7M od 10.2020 r., w sytuacji, gdy osoba fizyczna będąca czynnym podatnikiem VAT oraz spółka z o.o. spółka komandytowa, także czynny podatnik VAT - oba te podmioty są współwłaścicielami nieruchomości. Poza ww. współwłasnością nie występują żadne powiązania, ani kapitałowe, ani rodzinne, ani jakiekolwiek inne.

Czy w związku z zarządzaniem wspólną nieruchomością osoba fizyczna refakturująca np. wydatki remontowe w części na współwłaściciela, tj. ww. spółkę oraz odwrotnie spółka refakturując np. część należną uzyskanych czynszów dla osoby fizycznej - współwłaściciela, powinni użyć oznaczenia TP - czyli rozpoznać transakcję między podmiotami powiązanymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?