Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właścicielami budynku gospodarczego jest dwóch braci. Budynek ten otrzymali w darowiźnie od rodziców. Jeden z braci zamierza wykorzystywać ten budynek w prowadzonej działalności gospodarczej i wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Drugi z braci wyraził na to zgodę. W umowie darowizny budynek wyceniony jest na kwotę 10 tys zł. Budynek wymaga dużych nakładów finansowych na adaptację go dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystkie nakłady będą finansowane przez brata prowadzącego działalność gospodarczą. Nakłady będą podwyższały wartość budynku. Brat prowadzący działalność gospodarczą jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z tym, czy z faktur dokumentujących ponoszenie nakładów na adaptację budynku ma prawo odliczyć 100% VAT, czy tylko 50% , czyli w wysokości swojego udziału we własności budynku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?