Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden z mieszkańców zainstalował w oknie kamerę zewnętrzną. Skierowana jest na część wspólną - parking i plac zabaw (być może na teren nienależący do wspólnoty np. teren, który należy do urzędu miasta). Wspólnota nie wyrażała zgody na monitoring ani sama nie posiada monitoringu. Nie jest do końca wiadome czy jest to atrapa czy kamera nagrywa obraz na dysk twardy. Część mieszkańców nie zgadza się na to.

Czy w takiej sytuacji wspólnota mieszkaniowa ma prawo zabronić stosowania monitoringu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?