Czy wspólnik wyłączony z zarządu spółką jawną jest z nią powiązany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezesem spółki z o.o. jest A, który posiada mniej niż 25 % udziałów w tej spółce świadczy usługi dla spółki jawnej, w której A jest udziałowcem o wkładzie mniejszym niż 25%. Wspólnicy spółki jawnej w umowie spółki powierzyli jednoosobowe prowadzenie spraw spółki i reprezentacje innemu wspólnikowi. Czy wskazane podmioty są powiązane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX