Czy wspólnik spółki jawnej może odkupić od niej walutę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna posiada nadmiar waluty w euro. Wymiana w banku jest niekorzystna z uwagi na niski kurs.

Czy wspólnik może odkupić walutę od spółki po kursie wyższym niż w banku?

Wspólnik spółki jawnej wpłaci na konto złotówki, a otrzyma na rachunek prywatny euro.

Jakie skutki podatkowe wywołuje taka transakcja. Wspólnicy pobierają w ciągu roku zaliczki tytułem wypłaty zysku.

Czy taka sytuacja, że jeden z nich odkupi euro po kursie negocjowanym dopuszczalna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX