Czy wspólnik reprezentujący spółkę komandytową może rozliczać podróże służbowe krajowe i zagraniczne, a jeśli tak to w jakim... - OpenLEX

Czy wspólnik reprezentujący spółkę komandytową może rozliczać podróże służbowe krajowe i zagraniczne, a jeśli tak to w jakim zakresie (koszty przejazdów prywatnymi lub służbowymi samochodami, diety, noclegi, itd.)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. sp. k. wykonuje prace budowlane na terytorium kraju i UE. W związku z wykonywaniem prac konieczne jest przemieszczanie się wspólników spółki celem nadzoru ich realizacji, jak i załatwianiem związanych z tym formalności.

Czy wspólnik reprezentujący spółkę komandytową (członkowie zarządu komplementariusza tj. spółki z o.o.) może rozliczać podróże służbowe krajowe i zagraniczne, a jeśli tak to w jakim zakresie (koszty przejazdów prywatnymi lub służbowymi samochodami, diety, noclegi, itd.)?

Czy będą one kosztem uzyskania przychodu spółki komandytowej?

Czy członkowie zarządu spółki z o.o. jako organ reprezentujący spółkę komandytową mogą używać prywatnych samochodów do załatwiania bieżących spraw spółki komandytowej i nadzoru nad realizacją prac budowlanych w obrębie miejsca siedziby firmy (nierozliczane jako podróże służbowe)?

Czy wydatki z tym związane mogą stanowić koszty podatkowe spółki, a jeśli tak to na jakich warunkach?

Czy powyższe czynności będą stanowiły KUP w przypadku komandytariusza posiadającego stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania spraw spółki komandytowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX