Czy wspólnicy spółki jawnej są obowiązani złożyć informację ORD-U w sytuacji opisanej w pytaniu? - OpenLEX

Czy wspólnicy spółki jawnej są obowiązani złożyć informację ORD-U w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna zawarła umowę z niepowiązanym oddziałem Spółki zagranicznej (nazwa własna strony umowy zawiera zapisy: "CO., LTD. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE"), na dostawę urządzeń. Spółka zagraniczna (oddział) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Urządzenia dostarczane są na terytorium Polski. Wartość transakcji przekroczyła kwotę 5000 EUR.

Czy wspólnicy spółki jawnej są obowiązani złożyć informację ORD-U?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX