Czy wspólnicy muszą co roku podejmować uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według zakresu dla jednostek mikro?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe za 2015 r. jako jednostka mikro zgodnie z uchwałą wspólników, stosując uproszczenia przysługujące jej z ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro.

Czy sporządzając sprawozdanie za 2016 r. spółka musi mieć kolejną uchwałę wspólników, żeby skorzystać z tych uproszczeń?

Czy takie uchwały należy podejmować co roku, jeśli jednostka spełnia kryteria bycia jednostką mikro?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access