Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa zakończyła rok 2017 stratą. Wspólnicy spółki komandytowej pobierali w ciągu 2017 r. zaliczki na poczet zysku. Z lat poprzednich wypracowany zysk wspólnicy zdecydowali przenieść na kapitał zapasowy.

Czy wspólnicy mogą podjąć w ciągu roku 2018 uchwałę o pokryciu pobranych zaliczek na poczet zysku w ciągu 2017 r. z kapitału zapasowego, czy mogą pozostawić do rozliczeń z zyskami lat następnych?

Obecnie wiszą na rozrachunkach ze wspólnikami.

A może wspólnicy powinni zwrócić te zaliczki albo wykazać je jako nieodpłatne świadczenie i opodatkować?

Strata za 2017 r. wynosi 23.000 zł. Zaliczki pobrane w 2017 r. wynoszą 100.000 zł. Zaliczki pobrane w 2018 r. wynoszą 100.000 zł. Kapitał zapasowy 124.000 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?