Czy wskutek amortyzacji podatkowej budowli podatnik powinien zadeklarować niższą wartość?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona w deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2017 i 2018 wskazała te same przedmioty i wartości do opodatkowania czyli budowle. Wartość budowli została ustalona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i za 2017 i 2018 r. jest taka sama i dotyczy tych samych budowli.

Czy takie działanie jest prawidłowe?

Chodzi o to ze wskutek amortyzacji podatkowej wartość początkową budowli w roku 2018 spadła o 100 tys. zł.

Czy zatem podatnik nie powinien wskazać w deklaracji te same budowle, ale z wartością niższą o 100 tys. zł do opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX